tirsdag den 1. november 2016

Mød en forfatter

Statens Kunstfond


Børn og unges møde med forfattere og illustratorer

Puljen kan søges af førskoleinstitutioner, skoler og gymnasier samt seminarieuddannelser. Kunstfonden støtter arrangementer med én forfatter/illustrator med 2.500 kr. og arrangementer med op til 3 forfattere/illustratorer med 2.000 kr. per forfatter/illustrator, forudsat at skolen/institutionen bidrager til honoraret med minimum samme beløb.

http://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/boern-og-unges-moede-med-forfattere-og-illustratorer/

Ingen kommentarer: